Sürekli İşçi istihdamı Kura Duyurusu
05 Şubat 2020

Sürekli işçi olarak atamaları Bakanlığımız tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi/İnsan Kaynakları Yönetime Sistemine isimleri düşen sürekli işçilerin sağlık tesislerine yerleştirme işlemleri 21.05.2019 tarih ve saat 14:00’te Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda (4.Kat) 03.04.2019 tarih ve 232 sayılı Sürekli İşçi Yer Belirleme Komisyon Tutanağında belirtildiği üzere kura ile yapılacaktır.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 20.05.2019