Sürekli İşçi İstihdamı Sınav Sonuç Duyurusu

            Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonucunda yerleşecek Asil, Yedek sıralama listeleri ekte yer almaktadır.

         Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca yapılacaktır. Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda Bakanlığımızca belirlenen iş takvimine uygun olarak hareket edilecektir. İş takvimimizde belirtilen günlerde gerekli iş ve işlemlerin adaylar tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 02.04.2019

Veri Girişi Kontrol İşletmeni Listesi                                                Tıklayınız
Klinik Destek Elemanı (Hastane) Listesi                                         Tıklayınız
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Listesi                                                 Tıklayınız
Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi (Lisans)                     Tıklayınız
Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi  (Önlisans)                Tıklayınız
Şoför (Yolcu Taşıma) Listesi için                                                       Tıklayınız
Elektrikçi (Genel) Listesi                                                                    Tıklayınız
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı Listesi    Tıklayınız
Ambulans Sürücüsü listesi                                                                  TıklayınızSınav ve Atama Takvimi                                                                     Sınav Takvimi.pdf
Atamaya Esas Belgeler                                                                        Atamaya Esas Belgeler
Başvuru Formu                                                                                    Başvuru Formu