2018 Yılı Güz Dönemi Aday Memur Eğitim Süreci
05 Şubat 2020

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan (4924 sözleşmeli, 657 4/C, 657 4/B, vekil olarak çalışanlar ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere) aday memurlarına yönelik olarak 2018 yılı Eylül ayında Aday Memur Eğitim Süreci başlayacaktır. Bu nedenle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için   halen aday memur statüsünde bulunan çalışanlarımızın eğitim sürecine dahil olabilmeleri amacı ile  bağlı bulundukları kurumun(birimin)  özlük/sicil birimi ile  31 Ağustos 2018 tarihine kadar iletişime geçmeleri  önemle duyurulur.